2009-01-21

Mer genustänk i skolan, tack!

Alla snackar om jämställdhet, verkar det som. Men i skolans verklighet syns genusperspektivet tyvärr inte så mycket, enligt min erfarenhet. Häromdagen lyssnade jag till exempel på vår kommuns genuspedagog, som själv är lärare. Hon menade att förskolorna verkar ha lättare att uppfylla läroplanens tankar om att motarbeta de traditionella könsrollerna.

Nå, detta är viktigt och lär återkomma här på Familjen & Skolan.

Just nu tänkte jag passa på att förmedla tips om kurser för den som arbetar i skolan eller på andra sätt med barn och ungdomar. Det är Amnesty som arrangerar dem och jag har ingen aning om ifall de är bra. Men man får försöka sprida de initiativ som tas.

Det är två olika kurser med fokus på genus, sexualitet och normkritisk pedagogik:

- Verktyg för jämställdhetsarbete i en skolkontext
Grundkurs om genus och mänskliga rättigheter

- Normkritik och queerpedagogik
Likabehandlinsarbete med fokus på genus- och sexualitetsnormer

Kurserna ges i Stockholm, Göteborg och Malmö och vänder sig framförallt dig till som är verksam i skolans äldre årskurser, men är användbara för alla som jobbar med barn och ungdomar. Läs mer och anmäl dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar