2009-02-17

Föräldramöte

Nytt för i år är öppna samrådsmöten istället för samrådsmöten med valda representanter. Inte många fler kom ändå ikväll, enligt en granne som varit med tidigare.

Det informerades om skolans intranät ("skolportalen") där föräldrar och elever kan ta del av information från pedagogerna, sköta kontakter och boka möten. Jag är rätt kritisk mot hur det funkar. Ett exempel: jag kan se att ett rum är uppdaterat, men inte vilket dokument som är nytt...är inte det rätt grundläggande? Nåja, just den frågan tänkte jag inte på att ställa och andra, som var mer detaljfrågor, fick vila. Fick i alla fall se att det går att lägga in mer info än vad Annas lärare gör. (Vi brukar få veckobrev, samt separat brev från fritids en gång i månaden.) Ett par andra föräldrar konstaterade att deras barns lärare inte lade ut någon information alls. Hoppas de engagerade lärarna peppar övriga. Det är ju ändå ett bra sätt att sprida och få info, även om gränssnittet kunde vara mer användarvänligt*.


Kort info om nationella proven i år 3 och 5. Det kan man också läsa om på Skolverkets webbplats.


Rektor rapporterade om hur långt ansökan om Comenius-projekt kommit. Hon pratade en lång stund om ansökningsprocessen innan hon kom på att berätta för oss oinviga att projektet ska handla om miljö och hållbar utveckling. :-) Nå, det låter väl kul att göra samarbete med andra skolor och få lite europeisk input.* Observera att jag medvetet använder ordet användarvänligt eftersom jag menar just detta och inte sett att någon kommit på något bättre ord. Användbart är ju intranätet, men inte så användarvänligt...Läs mer om användbarhet/användarvänligt på Wikipedia eller susning.nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar